Bæredygtighed


Vi forsøger, at tænke bæredygtighed ind overalt i byggeprocessen. Lige fra valget af materialer, som er nøje udvalgt, og særligt velovervejet ift. hvorfra materialerne kommer, til hvilket fodaftryk vi efterlader i jordstykket, som vi har til låns. Vores modulære byggeprocess kan være med til at have en positiv påvirkning på miljøet, hvor der hvert år bliver nedrevet flere tusind boliger, som næsten intet fejler for at bygge nye huse. Det skaber et stort ressourcespild i ikke genanvendt materiale og fremskaffelse af nye boliger.

Vi stiller krav for at reducere samfundets CO2-udslip


I dag er mange boliger ansvarlige for 39% af de globale energirelaterede CO2-udslip. 28% kommer fra energien til opvarmning, afkøling og strømforsyning, mens de resterende 11% fra materialer og selve byggeprocessen. 

Det er en tendens i samfundet, som vi hos Prefab Koncept ønsker at gøre op med, hvilket afspejles i vores valg af materialer samt byggeproces. For at reducere CO2-udslippet i byggeriet stiller vi derfor strenge krav til vores valg af byggematerialer og arbejder målrettet ift. at reducere CO2-udledningen, der er forbundet med at bruge og afskaffe materialerne.

Materialeudvalg


Ved fremstilling af boligerne anvendes der certificeret træ fra bæredygtigt skovbrug. Der bruges gamle danske aviser som isolering, som Prefab Koncept får leveret fra Papirhjulet Danmark. Malingen er svanemærket og leveres af Beck & Jørgensen, og sådan er alle materialer nøje udvalgte, så de belaster vores miljø mindst muligt. 

Mindske belastning på miljøet


Alle boliger er sat på skruepæle. Det betyder, at de er hævet over terrænet, og at der ikke bruges beton og traditionelle fundamenter i byggeriet. Dette gør byggeprocessen hurtigere og sikrer, at der ikke kan opstå fugt og vandophobning fra terrænet. Det belaster jorden og miljøet væsentligt mindre end i den traditionelle byggeproces eller ved brug af beton. Når boligen engang skal væk igen, så er den bygget af materialer, som er lette at genanvende eller bortskaffe på miljørigtig vis. Derved har vi sikret at sætte så let et aftryk som muligt på det jordstykke, vi har til låns fra moder jord.

Hos Prefab Koncept mindsker vores innovative byggeprocess materialesvind betydeligt mere end på traditionelle byggepladser. Det skyldes, at det er billigere for mange traditionelle byggepladser at smide restmaterialerne ud, end de skal bruge tid på at samle det sammen og gemme restmaterialerne til senere brug. Dette problem har vi løst hos Prefab Koncept ved at have et grundigt affaldssorteringssystem, således vi ikke smider restmaterialer ud, som kan genanvendes. 

Bæredygtige løsninger til din bolig


Vi har mange forskellige tiltag og løsninger, som vi kan tilføre de enkelte byggeprojekter for at integrere bæredygtighed som et vigtigt element. Som eksempel har vi tidligere udført projekter med beplantninger af græs, buske, krat og træer, der bidrager til et rigere dyreliv og og et grønnere klima. En anden bæredygtig løsning, vi tidligere har implementeret, er genanvendelse af regnvand, hvilket bidrager til, at vi sparer på det rene drikkevand og mindsker belastningen på kloaksystemet. Derudover kan vi tilføre huset solceller, så vi benytter naturens egne ressourcer og dermed mindsker CO2-udslippet.


Prefab Koncept har fokus på en bæredygtig udvikling. Både som arbejdsplads og i vores byggeri har vi på sinde at sætte vores præg på en fremtid med eftertanke og god opførsel overfor vores medmennesker og vores klode.

Sustainable Development Goals

 Vi sikrer en tryg arbejdsplads med lav skaderisiko og uden tunge løft

Vi ansætter udelukkende ud fra kompetencer - ikke køn, alder eller farve

Vi sørger for bæredygtig energi i vores husproduktion gennem solceller og tilbud af lavenergihuse

Vi ønsker at fremme bæredygtighed i byggeindustrien gennem innovative byggeprocesser

 Vores bæredygtige initiativer bidrager til et sundere miljø og bedre velfærd

Vi bruger kun svanemærkede produkter, genanvender materialer og passer på jordstykket gennem brug af skruepæle

Vores bidrag til bekæmpelse af klimaforandringer er vores bæredygtige huse som alternativ til traditionelle bygninger

Vi samarbejder på tværs af landegrænser for at opnå vores mål om at fremme innovative løsninger inden for bæredygtigt byg